Đại sứ Hoa Kỳ

02/11/2019 09:41

Năm 2020, Quỹ Bảo tồn Văn hóa của Đại sứ Hoa Kỳ sẽ tiếp tục hỗ trợ các tổ chức phi lợi nhuận có trụ sở ở Việt Nam bảo tồn di sản văn…

lên đầu trang