AeroFarms

03/03/2020 09:47

AeroFarms, startup có trụ sở tại New Jersey, đã tìm ra một giải pháp bền vững và triệt để hơn để sản xuất lương thực cho thế giới trong tương lai. Theo Cục Khảo…

lên đầu trang