Tổng hợp tin tức môi trường, các thông tin, sự kiện môi trường, các công tác bảo vệ môi trường, thích nghi biến đổi khí hậu.. nổi bật ở Việt Nam và thế giới.